Läxhjälp och samhällsinformation

söndag 18 december 2016

Olav Robersson

Läxhjälp och samhällsinformation för ensamkommande flyktingbarn

Avenir – ett franskt ord för framtiden – är Österåkers kommunala HVB-hem för ensamkommande flyktingpojkar i åldern 16–18 år. Alla går i kommunens gymnasieskola med speciella kurser i främst svenska, matematik och engelska. En enorm utmaning för pojkarna som oftast gått bara något eller några få år i skola i sitt hemland. Att läsa läxor och att göra sina hemuppgifter blir av naturliga skäl särskilt krävande när man måste arbeta med ett nytt och främmande språk.

Klubben erbjuder nu i - samarbete med Avenir och Bergagården - de pojkar som vill att få hjälp med läxor och information om Sverige och det samhälle de nu bor i. Vi träffas på Bergagården under två timmar på tisdagseftermiddagarna.  Mellan 5 och 9 pojkar har hittills deltagit vid varje tillfälle. De är mycket angelägna att förstå och lösa sina läxuppgifter, vilket är stimulerande för oss som deltar i läxhjälpen. 

Vi startade verksamheten den 8 november, men gör nu ett uppehåll över julhelgen och ser fram emot att få fortsätta verksamheten på kommande tisdagar med början den 17 januari 2017 kl 16-18.