Österåker

Grundades måndag 29 maj 1978
Klubb 13050 - Distrikt 2350 - Charternummer

De första tjugo åren ( Ur klubbens 20-årsskrift)

När Waxholms Rotaryklubb stiftades 1970 förestod sammanläggningen av kommunerna Vaxholm och Österåker. Stiftarna som var framsynta, ansåg att det på sikt skulle finnas plats för två Rotaryklubbar i den sammanslagna kommunen och man bestämde då att Waxholmsklubbens verksamhetsområde skulle vara Vaxholm, Resarö, Bogesundslandet och Rydbo….

I augusti 1977 förlade Waxholmsklubben ett veckomöte till Österskärs Havsbad. Det var en vacker sommarkväll och man aktualiserade tanken på att bilda en andra klubb i kommunen och var överens om att Österskärs Havsbad skulle kunna bli en utsökt bas för en Rotaryklubb…

En charterkommitté på fem personer – Lars Gerdin, Börje Lindblad, Hans Torstensson, Carl-olov Ullenius och Gustav Weber – bildades. Med stöd av Eric Jarneberg började planerna för klubben att ta form under hösten och rekryteringen av klubbmedlemmar kom mycket snart igång….

Det formella beslutet från Rotary International togs den 29 maj 1978 och den 9 juni 1978 chartrades Österåkers Rotaryklubb.

Klubben utdelade PHF till Willy Levin juni -93 (Han startade ”Yngre äldre hjälper äldre äldre” (Numera”Fyren”)

och till Lars-Erik Wickström okt -94 (För att ha donerat egentillverkade julkort till klubben i fler år)

Åren 1994/95, 95/96, 96/97

Österskärs Havsbad gick i konkurs. Klubben letade efter en ny plats. Efter en tid flyttade vi till Täljöviken, där vi fann oss väl tillrätta. Verksamhetschefen, Bengt Hedberg blev klubbmedlem.

Klubben utdelade PHF till Fred Gram i okt -95 (för plikttrogen närvaro trots hög ålder) samt till Lars Linde i jan -97 (för värdefull medverkan att bilda ny klubb) och till Stellan Bennich i juni -97 för värdefullt arbete med att hålla auktioner till förmån för stipendiefonden.

Efter diverse krångel bildade vi Österåkers Rotaryklubbs Stipendiefond. De första stipendierna i Stiftelsens namn utdelades på våren 1997.

Arbete med att chartra en ny klubb påbörjades.

Åren 97/98, 98/99, 99/00

Charterfest för Österåkers Första Frukostklubb hölls 2/10 1998. Nio av den nya klubbens chartermedlemmar kom från vår klubb.

Klubben organiserade överlämning av köksutensilier mm till Kohila , Estland, samt genomförde en insamling av kläder till Estland.

Vi deltar i kommunens lyckade vänortsbesök till Lucon, Frankrike i maj -88,

Klubben tog emot en utbytesstudent från USA och skickade ut en.

Klubben utdelade PHF till Bengt Skagersjö i maj -00 för långvarigt, skickligt skattmästeri.

Åren 00/01, 01/02, 02/03

Antalet medlemmar sjunker. Nyrekrytering blir allt svårare. Klubben hjälper Österåkers scoutkår med nytt tak till scoutstugan. Vi tar emot en utbytesstudent från USA och skickar iväg en dit.

Åren 03/04, 04/05, 05/06

Täljöviken läggs i malpåse och klubben flyttar till ”Titanic” och vidare till Runö Kursgård. Vi organiserar den första ”Rotary business”-sammankomsten. Det blir mycket lyckat, men hjälper inte mycket till nyrekrytering av medlemmar. Det blir allt svårare att hitta klubbens funktionärer inför årsmötet.

Klubben besökte Polismuséet i mars -04


Klubben tog emot 2 utbytesstudenter från Canada 05/06 och skiclkar iväg en. De två tog studenten i juni -06

Klubben utdelar PHF till Owe Lilja i aug -03 för utmärkt tåligt arbete med att få klubben på fötter.

Åren 06/07, 07/08, 08/09

Klubbens framtid ifrågasätts. Tidigare presidenter och sekreterare utses på nytt som funktionärer. Krafttag för nyrekrytering tas, men med liten framgång. Vi flyttar från Runö Kursgård till Österåkers Golfklubb och övergår till att bli en lunchklubb, vilket medför att några medlemmar inte längre kan vara med i klubben.

Tillsammans med Frukostklubben ordnar vi en välgörenhetssoaré med Åkersbergarevyn och med sångerskan Shirley Clamp. Kvällen gav en inkomst på 200 000 kr som start på en film; ”Tilda, Ecstasy och Det förlorade livet” som gjordes av filmarna Karin C Falk och Loui Bernal som på plats i London rekonstruerade vad som hände Tilda. Filmen. som blivit ett starkt dokument mot droger, har visats för mängder av ungdomar såväl som i TV.

Klubben utdelar PHF till Sven Linnman för långt, uthålligt arbete med TRF (bla hålla 60 barn i skola under 3 år i fjärran Östern), samt till Rolf Malm i okt -08 för långvarigt uthålligt arbete med klubbens IT-problem.

 

Åren 09/10, 10/11, 11/12

Vi tar emot en utbytesstudent från Argentina och skickar iväg en. Vi flyttar från Österåkers Golfklubb till att mötas på Österåkers bibliotek och luncha på ”The

Public”. Äntligen lyckas vi ta emot 3 nya medlemmar! Klubben flyttar sedan till Alcea Bistro i kommunhuset.

 

Klubben besöker Reningsverket, Margretelundi maj -10


Vi gör en bejublad utflykt till Forsmark, där vi bla besöker slutförvaret för radioaktivt driftsavfall 50 meter ner i berget och bjuds på lunch i Forsmarks Värdshus.

Klubben medverkar till att Musikskolans Vårkoncert den 11/4 -11 blir ett samarbete med vår klubb. Behållningen går till att inköpa 6 Shelterboxar att användas i samband med någon katastrof. Vi hade dessutom en insamlingsdag i Åkersberga Centrum med samma ändamål.

Klubben låter Norrtäljeanstalten tillverka en prydlig bänk med Rotarydekal på, att placera i Åkersberga Centrum. Centrumfirman skäms lite, och vill inte ställa ut bänken i Centrum!

Klubben har svårt att få medlemmarna att delta på mötena. På försök har vi därför möten endast varannan vecka.

 

Åren 12/13, 13/14, 14/15
Vi är tillbaka på Österåkers Golfklubb. Nya medlemmar har tillkommit. Trots detta är närvaron inte tillfredsställande. Den årliga golftävlingen inbringar ett ordentligt bidrag till Kvinnojouren.

En cykeltävling anordnas tillsammans med Frukostklubben. En bouletävling med efterföljande samkväm samlar flera medlemmar. Klubben synes vara på gång igen!


Åren 15/16, 16/17, 17/18
Klubben genomför den årliga golftävlingen vars behållning skänks till Åkersberga Kvinnojour.Tillsammans med flera andra klubbar deltar klubben i ett Solvattenprojekt.

Klubben anordnar tillsammans med Länsmangården en konsert för allmänheten där vår medlem Sharon von Bahr spelar flöjt. Behållningen går oavkortat till ”Min stora dag”.

Klubben utdelar PHF till Christer Pehrson i aug -16 för uthålligt arbete att skaffa fler medlemmar samt till Birger Qvenild i sept -16 för långvarigt, skickligt skattmästeri.
Medlemmar

Aktiva medlemmar 27
- Herrar 17
- Damer 10
Paul Harris Fellow 3
Gästande rotarianer 3
Hedersmedlemmar 0
Andra kontakter 0

Adress

AA
1000 AA
Sverige

osteraker@rotary.se