President

måndag 23 maj 2022
Välkommen att besöka Österåkers Rotaryklubb. Vi träffas tills vidare i Alceahuset, på Bistro Fusion måndagar 12:30-14. Vi äter gemensam lunch som följs av något intressant föredrag.

 

Verksamhetsåret 2021-2022. Under hösten 2021 präglades verksamheten av återstart efter karantänen pga Covid-19. Detta med återupptagande av den gemensamma lunchen, det efterföljande föredraget och styrelsemöten.

 

Vi har kvar möjligheten att delta i klubbens möten via nätet för dem som inte kan närvara på plats.

 

Under våren 2022 byter Rotary ut den digitala plattformen från ClubAdmin till Polaris. Detta kan ge störningar vid omläggningen men vi får hoppas att det är kortvariga sådana.

 

De två projekten på äldreboendet i Enebacken, i form av högläsning och bingo, har inte kommit igång igen efter karantänen.

 

Välkommen att lyssna på de intressanta /spännande föredragen

 

Staffan Lundmark

President 2021-2022