Solvatten

fredag 1 juli 2016

Rolf Malm

Arbete pågår att försöka få distriktets stöd för att inköpa och skänka Solvattenbehållare till behövande.